Deze therapievorm gaat ervan uit dat het niet de situatie is / omstandigheden zijn, waardoor mensen in de problemen komen, maar de wijze waarop we deze interpreteren. Hoe we ons voelen en gedragen wordt bepaald door onze eigen houding. Vaak zijn we ons niet bewust van onze gedachten, maar deze zijn van invloed op, hoe we ons voelen en dat voelen heeft weer invloed op hetgeen we doen/laten. Het is mogelijk om een andere kijk op onszelf en onze omgeving te krijgen, door onjuistheden in onze gedachten op te sporen en deze te vervangen door realistische gedachten.  Hierbij wordt uitgegaan van 5 G’s:

  • Er is een Gebeurtenis
  • Er ontstaat daardoor een Gedachte
  • Dit roept vervolgens een bepaald Gevoel op
  • Daarnaar gaan we ons Gedragen
  • Dat heeft Gevolgen

Er is een relatie tussen gevoelens en gedachten. Hoe we denken bepaald heel vaak hoe we ons voelen. Door het wijzigen van onze opvattingen en een situatie anders te interpreteren, kunnen we onze gevoelens op een ander spoor brengen. Het mooie is dat we onszelf hierdoor kunnen veranderen. Dit is waar R.E.T over gaat. Stapsgewijs je denken veranderen, waardoor er weer controle over jezelf en de situatie ontstaat. Het is een proces van inzicht waardoor men verder kan.