Ik ben Elly Vogelsangs en graag stel ik me voor
Doordat ik geboren ben in een groot gezin, leerde ik al jong om rekening te houden met mensen om me heen en iets over te hebben voor een ander. Wellicht is ook daar de basis gelegd van mijn interesse in mensen en de processen die zich tussen hen afspelen. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven, belangstellend in hetgeen mensen beweegt!

Mijn eigen weg
Begin jaren zeventig begon mijn intensieve proces van vorming en zelfonderzoek aan de Sociale Academie in Den Bosch. Aldaar kwam ik tot verwerking van (soms onbewust of weggestopt) oud zeer en het zetten van nieuwe stappen. Ik kwam steviger in mijn schoenen te staan en meer in contact met mezelf en zo werd me ook helder hoe ik mijn professionele pad zou vervolgen. Ik ben op weg gegaan om het ambacht van therapeut in de vingers te krijgen. Dat was een traject van heel wat jaren. Ik bracht de theorie in praktijk en parallel daaraan ontwikkelde mijn deskundigheid zich door supervisies, intervisies en leertherapieën. Zo ben ik me op een diep niveau bewust geworden, hoe ik geworden ben tot wie ik ben. De positie in ons gezin, mijn persoonlijke ervaringen als dochter, zus, vriendin, vrouw, partner en moeder en door gebeurtenissen in de familie door de generaties heen, door het land en de cultuur waarin ik leef. Ik ben zelf de weg gegaan, waartoe ik mijn cliënten uitnodig.

55

Ruim 25 jaar heb ik kennis en ervaring mogen opdoen in de Reguliere Geestelijke Gezondheid Zorg. Ik functioneerde binnen diverse multidisciplinaire behandelteams op de ambulante afdeling voor Volwassenen en een psychiatrische Deeltijdbehandeling, met verschillende doelgroepen en op meerdere afdelingen. Gaf therapieën aan Volwassenen en Jong Volwassenen. Zowel individueel als in groepsverband. En met uiteenlopende klachten en problematiek;

 • Seksueel misbruik
 • Dader- en slachtofferdynamiek
 • Autonomie en assertiviteitsproblematiek
 • Depressie
 • Eetstoornissen
 • Losmakingsproblematiek van jong volwassenen
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen

Waar sta ik nu
Het is een intense en mooie reis geworden en tot heden bewandel ik nog steeds dit “kunstzinnige” pad. Een belangrijke motivatie om een kleinschalige en laagdrempelige praktijk op te zetten is, om op deze manier een op de persoon afgestemde behandeling te kunnen bieden. Zorg op maat dus. Ik wil jou ontmoeten vanuit gelijkwaardigheid en ik zal nooit boven jou gaan staan, wie je ook bent of wat je ook hebt meegemaakt. Mijn basishouding is respect voor jou als persoon, met erkenning voor alle emoties en gedachten. Problemen worden niet ingekaderd als een ziekte of stoornis. We werken toe naar een beter gevoel voor eigen vragen, eigen kracht en oplossingen. Als therapeut ben ik deskundig maar niet de expert over jouw leven. Denken vanuit mogelijkheden, juist als het lijkt dat niets meer mogelijk is, dat is mijn streven.
Ik zal fungeren als een eerlijke spiegel. Misschien voel jij je kwetsbaar als je mij om hulp vraagt. Maar vergeet niet, dat ook mijn spiegel is gemaakt van breekbaar glas!

Mijn eigen groeiproces is de basis van mijn professionele grondhouding
In de loop der jaren heb ik door de opleidingen/trainingen en mijn persoonlijke ervaringen een geheel eigen kijk ontwikkeld op ondersteuning van mensen. Mijn therapeutische houding is mede gegroeid vanuit mijn visie op zelfregie en eigen kracht van mensen. Onderwerpen als psychologie, filosofie, cultuur, maatschappijkritiek en religies hebben deze visie vorm en inhoud gegeven.

Ik
Ik leer dagelijks in mijn werk en vooral van de omgang met mijn medemens. Ik houd ervan om samen met de ander te puzzelen. Stap voor stap samen onderzoeken wat er nodig is om je leven weer zelf ter hand te nemen. Ik voel me een bevoorrecht mens, dat ik deel mag uitmaken van het groei- en herstelproces van moedige mensen, die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen levenspad. Zij leren mij elke dag met nieuwe ogen te kijken en zonder oordeel aanwezig te zijn. Ze stemmen me stil en bescheiden.

Ik ben zelf moeder van twee volwassen dochters
Hen te zien groeien en hun eigen weg te zoeken, doet me veel plezier. Ze zijn, behalve het meest dierbare dat er is in mijn leven, altijd een spiegel voor me geweest. Via hen heb ik mogen leren. In deze tijd leren ze me los te laten, lief te hebben in vrijheid en te vertrouwen dat zij zelf weten wat goed voor hen is.

Met het ouder worden krijgen we ook vaker te maken met verliessituaties. Ketens binnen generaties worden doorbroken. Het hoort bij het leven. We krijgen er allemaal mee te maken. We zoeken vaker antwoorden op levens –en zingevingsvragen. Daardoor ben ik me afgelopen jaren meer gaan verdiepen in de Existentiële Psychologie.
Me verdiepen in deze thematiek, is een rode draad door mijn leven geworden en geeft mij vaak handvatten in lastige situaties. Daar ben ik blij mee.

Mijn persoonlijke eigenschappen

 • Rustig en uitnodigend
 • Warm, open
 • Respectvol / geen oordeel
 • Naast je staan i.p.v. boven jou
 • Creatief in denken en handelen
 • Enthousiasmerend en stimulerend, actief
 • Eerlijkheid en vertrouwen
 • Hartelijk, empathisch en betrokken
 • Helder en direct

En dan nog dit
Ik weet uit eigen ervaringen, wat psychisch lijden is. Hoe zwaar en uitzichtloos het leven soms kan lijken. Maar ook, dat het mogelijk is door er aandacht aan te geven inzicht in jezelf kunt verwerven en oude patronen doorbreken. Je eigen leven weer op de rails krijgen.

 

Wie zijn eigen diepte niet kent,
kan geen spiegel zijn voor een ander.

In mijn scholingstraject en werk, stond systemisch kijken/denken hoog in het vaandel. Door de opleiding tot groeps (psycho) therapeut, heb ik de psychodynamiek tussen mensen (gezinnen, collega’s en organisaties, groepen) eigen kunnen maken. Iedereen heeft invloed op elkaar of je wilt of niet. Vergelijk het met een mobiele. Als er één onderdeel beweegt, worden andere delen bewogen en dus beïnvloed. Daarom betrek ik naasten bij het therapieproces, indien nodig. Mijn eigen functioneren krijgt voortdurend aandacht via intervisie, bij- en nascholing.