Laagdrempelig en kleinschalig
Deze praktijk is aangesloten bij het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) en is een beroepsvereniging, die hoge eisen stelt aan haar leden met betrekking tot opleiding, herregistratie en bijscholing, praktijk-inrichting, cliëntendossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy en kwaliteit.

Kwaliteit en Bescherming van persoonlijke gegevens

 • Mijn grond en werkhouding is gebonden aan de beroepscode zoals deze is opgesteld door de beroepsvereniging.
 • Die verplicht het besprokene vertrouwelijk te behandelen. Ik ben gebonden aan geheimhoudingsplicht. Dit houdt in, dat derden niet op de hoogte worden gebracht van jouw problemen, tenzij je daar zelf om vraagt. Soms is het nodig dat er overleg gewenst is met derden, in het belang van de behandeling. Bv. met de huisarts, fysiotherapeut, diëtist, haptonoom, andere behandelaars. Dit overleg zal uitsluitend plaatsvinden nadat dit met jou is besproken en jij schriftelijke goedkeuring daarvoor hebt gegeven.
 • De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor jou een goede waarborg vormen voor bescherming van je persoonlijke gegevens.
 • Net zoals bij de BIG-registratie geldt ook voor mij als lid van het NVPA, vastgestelde opleidingseisen en eisen ten aanzien van herregistratie, bijscholing, nascholing, intervisie en het bijhouden van vakliteratuur.
 • Wanneer je in therapie gaat is er officieel sprake van een samenwerkingsovereenkomst. Dat wil zeggen dat je als zorgontvanger rechten en plichten hebt. De WGBO schrijft aan zorgverleners voor, dat zij cliënten vooraf goed informeren en met hen een gelijkwaardige samenwerking opbouwen.
 • Als wij het samenwerkingscontract (behandelovereenkomst) tekenen, wil dat zeggen dat wij met de inhoud akkoord gaan en dat dit de basis is van onze samenwerking.
 • Aan het begin en einde van een therapie vraagt de vereniging om een korte resultaatmeting in te vullen. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in resultaten van de geboden therapie.

Hierbij treft u de registratie en lidnummers:

 • Lidnummer NVPA: 100566
 • Lidnummer NVGP: 1485
 • KvK 67034217
 • AGB persoon 94102366
 • AGB praktijk 94062913
 • RBCZ 170747B
 • Gecertificeerd: Hulpverlening na seksueel misbruik
 • BTW-nummer: 86232009B01
 • IBAN nummer: NL41INGB 000 385 6487
nvpa
keurmerk-zwarte-achtergrond

Ik werk op basis van vertrouwen, openheid en wederzijds respect
Ondanks mijn zorgvuldigheid kan het voorkomen dat je een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Je kunt dat altijd met me bespreken. Voor de verbetering van mijn praktijkvoering is feedback overigens altijd welkom.


Ik sta open voor jouw ervaring en zal altijd zoeken naar manieren om er samen goed uit te komen.  Als het echt niet lukt, kan er een klacht ingediend worden bij de aangesloten beroepsvereniging.