Deze praktijk is kleinschalig van aard en stelt hoge eisen aan privacy, kwaliteit, geheimhouding.

Kwaliteit en Bescherming van persoonlijke gegevens

 • Mijn grond en werkhouding is gebonden aan de beroepscode zoals deze is opgesteld door beide beroepsverenigingen.
 • Vanuit de geheimhoudingsplicht, ben ik eraan gebonden om alle informatie die ter tafel komt, vertrouwelijk te behandelen.  Dit houdt in, dat derden niet op de hoogte worden gebracht van jou problematiek, tenzij je daar zelf om vraagt. Soms is het nodig dat er overleg gewenst is met derden cq andere behandelaars. Dit zal uitsluitend gebeuren nadat dit met jou is besproken en jij daarvoor schriftelijke goedkeuring hebt gegeven.
 • Kennis en ervaring zijn een leven lang opgebouwd en deze wordt op niveau gehouden door regelmatige bijscholing.

Kennis en ervaring gaan hand in hand
Opleidingen en cursussen

 • Focussen. Cursussen tot focus begeleider
 • Rouw en verlies
 • EMDR en het Transpersoonlijke
 • Postdoctorale nascholing – Existentiële Psychologie
 • Postdoctorale opleiding – Psychodynamische Groepspsychotherapie
 • Yoga – mindfulness – meditatie
 • Overgang DSM 3 naar DSM 4
 • Diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen. Het belang van steunende factoren in de behandeling van dissociatieve stoornissen
 • Psychotherapie van verwerkingsstoornissen na Type 1 trauma
 • Psychotraumatologie / crisisinterventie na schokkende gebeurtenissen
 • Eetstoornissen / behandelstrategieën Bulimia Nervosa
 • Directieve therapie
 • Psychopathologie
 • Lichaamsgericht werken na seksueel geweld
 • Seksueel misbruik
 • Vrouwenhulpverlening en Psychiatrie
 • Voortgezette opleiding (post HBO) beroepsinnovatie en methodiekontwikkeling: Vrouwenhulpverlening / sekse specifieke hulpverlening
 • Systeemtherapie
 • Hoger Management en Consultatietrainingen
 • HBO Maatschappelijk Werk

Ik werk op basis van vertrouwen, openheid en wederzijds respect
Ondanks mijn zorgvuldigheid kan het voorkomen dat je een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Je kunt dat altijd met me bespreken. Voor de verbetering van mijn praktijkvoering is feedback overigens altijd welkom.


Ik sta open voor jouw ervaring en zal altijd zoeken naar manieren om er samen goed uit te komen.