Leven

Ik ben gezond, heb een fijne relatie en een mooie baan (gehad). Lieve kinderen en mogelijk kleinkinderen. Gezegend met een schare dierbare vrienden – vriendinnen. En toch voel ik me niet gelukkig. Waarvoor leef ik eigenlijk. Omgaan met het ouder worden. Wat wil/kan ik nog. Wat is de zin van mijn leven. Ouderen hebben vaak niet meer de keuze om hun leven anders in te inrichten. Hij of zij moet leven met dát wat er is. Omgaan met de gedachten dat er ooit een einde komt aan ons leven. Terugkijken, gevoelens van spijtervaringen, rouwen om het verlies van mensen, afhankelijk zijn van anderen.

Onze samenleving vergrijst, waardoor het aantal ouderen als cliënt in de therapeutische praktijk snel toeneemt. Ook het aantal mensen dat deze ouderen verzorgt, de zogenaamde mantelzorgers, doen steeds vaker een beroep op ondersteuning/therapie. Zorgen of verantwoordelijk zijn voor dierbaren, doet een sterk appèl op jezelf, jouw waarden en het aangeven van grenzen. In deze levensfase passeren de ontwikkelingspsychologische vraagstukken van de mens, de revue. Nou. Ga er maar aan staan!

Net gepensioneerd. En NU?

Afgelopen vijftig jaar zijn wij hoe langer hoe meer op onszelf teruggeworpen in het vinden van een antwoord op de grote en de kleine levensvragen. Dat is niet altijd makkelijk. Soms loop je vast en dat kan leiden tot een gevoel van leegte. Je leeft een beetje op de automatische piloot. Het kan ook zo zijn dat je erachter komt, dat de ‘leegte’ een emotie is die tot nu toe onbekend was. Je stelt jezelf vragen over ‘het waarom’ van de dingen om je heen. In feite gaat het ook om Existentiële thema’s in het leven waar we allemaal mee te maken krijgen, omdat ze bij het leven horen. Iedereen, komt deze bewust of onbewust tegen op het levenspad.

Het kan zijn dat er (nog) geen woorden gegeven kunnen worden aan de vragen waarmee je rond loopt. Dat is ook niet erg. Vaak is het steunend en verhelderend als je er met iemand anders over kunt praten. Een aantal gesprekken kan vaak al zo verhelderend zijn waardoor je zelf weer (een tijdje) verder kunt. We plaatsen jouw vraag in een ruimer kader van je levensverhaal. Waar sta jij nu in je leven, wat heeft je tot nu toe gedreven en waar is dat gestagneerd? Wat inspireert je werkelijk?

Ik loop graag een stukje met jou mee.