Wat mag je verwachten van de psychosociale therapiepraktijk?

 • Er is geen wachtlijst, dus je wordt op korte termijn geholpen.
 • Je bent verzekerd van een persoonlijke en deskundige benadering.

Stap 1 – Kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek (ongeveer 30 minuten) is een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend. Enerzijds bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je klachten/ problemen, jouzelf, je situatie en je verleden. Anderzijds. Op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welk doel daarbij voor ogen staat. Het allerbelangrijkste in dit eerste contact is de vraag, of het klikt tussen jou en mij. Vaak is snel voelbaar of er voldoende vertrouwen is. Als we besluiten samen het proces te starten, dan maken we afspraken over de frequentie van de gesprekken en de kosten. Wanneer het tussen ons niet klikt of wanneer jij of ik het idee heb dat de aangeboden hulp niet voldoende toereikend is, bespreken we wat andere mogelijkheden zijn. Daarna beslist je of je door wilt gaan met de volgende stap.

 

Stap 2 – Intake en gesprekken

Soms is het helemaal niet zo duidelijk wat je voelt en is het nog lastiger om onder woorden te brengen wat er aan de hand is. Daarom doen we het samen. Duidelijkheid krijgen wat er precies aan de hand is en welke veranderingen je in je leven wilt aan- brengen. Wat belangrijker is, is hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. In de gesprekken is een actieve samenwerking tussen jou als cliënt en mij als therapeut, noodzakelijk. De weg naar verandering stippelen we immers samen uit. In je eigen tempo. En dit vraagt van jou inzet en moed. Bijvoorbeeld: het durven herkennen, begrijpen en uiten van je gevoelens. Soms is het nodig om stil te staan bij de thuissituatie, je sociale omgeving en soms is het wenselijk dat er iemand die je nabij is, deelneemt aan de gesprekken.
Dat is afhankelijk van jouw situatie, wat je er zelf al mee gedaan hebt en wat je draagkracht is.

Op de weg naar verandering van gedachten, gevoelens en gedrag is het mogelijk dat er de nodige hobbels genomen moeten worden. Dit gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. En eerlijk is eerlijk. De praktijk laat zien dat je zelf hard moet werken om tot verandering te komen. Ik geef je die ruimte en help je bij het ontdekken, verwoorden en doorleven, zodat er een balans gevonden kan worden tussen verstand, gevoel, intuïtie en handelen; eenheid tussen hart en ziel, lichaam en geest.

 

Stap 3 – Evaluaties

Uitgangspunt is het werken met realistische en haalbare doelen. Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de hulpvraag. Elke 4 á 5 gesprekken evalueren we of je tevreden bent en of we nog bezig zijn met de gestelde doelen. Soms kun je kiezen om de periodes tussen de gesprekken langer te laten zijn, zodat je in een eigen tempo naar verandering toe kunt werken.

 

Tot slot

Misschien lijkt het overbodig, maar het is goed om te weten dat ik tijdens de gesprekken een veilige en vertrouwde omgeving zal bieden, waarin jij jezelf kunt zijn. Je wordt met respect benaderd en nergens toe gedwongen. Als je om één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling, geniet het voorkeur om dit met mij te bespreken. Misschien had je andere verwachtingen of heb je op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt achteraf vaak veel op te leveren.

Wat levert die investering in jezelf op?

 • Vooral meer innerlijke rust, waardoor de klachten verminderen
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen en keuzes durven maken
 • Inzicht krijgen hoe je klachten zijn ontstaan en daar meer
  controle over krijgen
 • Accepteren dat het leven is zoals het is en vandaar uit meer genieten
  van jezelf, je relatie, kinderen, sociale omgeving en werk. Meer harmonie
 • Minder eenzaam te voelen, voor jezelf of in contact met anderen
 • Meer evenwicht vinden tussen lichaam en geest
 • Verdraagzaamheid en geduld
 • Crisisbestendigheid
 • Adequaat gedrag in allerlei situaties
 • En wellicht nog veel meer voordelen…!

Binnen deze praktijk is er geen behandeling mogelijk voor:

 • Diegene die geen verantwoordelijkheid voor eigen handelen neemt
 • Neurologische problemen
 • Ernstige psychotische klachten. (wanen en dissociatieve klachten)
 • Gebruik van bovenmatig alcohol en drugs
 • Suïcidaliteit of crisissituatie

Indien er vragen zijn of voor het maken van een afspraak, neem dan gerust contact op. Het eerste contact zal vaak telefonisch zijn. Misschien is rechtstreeks contact niet altijd mogelijk en krijg je een voicemail te horen. Spreek dan naam en telefoonnummer in en geef aan of je teruggebeld wilt worden. Het is altijd mogelijk om, vrijblijvende informatie (zonder kosten) per telefoon te krijgen.

 

Een reis begint bij een eerste stap.