Soms word je overvallen door de gedachte het niet meer te weten. Een gevoel van machteloosheid neemt bezit van jou. Er doen zich steeds dezelfde patronen voor waardoor je in de problemen komt. Je weet niet wat het is en loopt daarin vast. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen waar je je nu niet meer prettig bij voelt. Herhalende patronen,
die elke keer weer de kop opsteken.

Vaak zijn deze patronen verworden tot (overlevings) strategieën die je vroeger wellicht nodig had en je in staat stelde om te kunnen functioneren, maar die je nu tegenwerken. Hoe kom je erachter welke deze zijn en hoe verander je die dan? Juist dan kan psychosociale therapie een ondersteuning bieden.