Met deze praktijk voor Psychosociale Therapie wil ik deskundige en laagdrempelige zorg aanbieden en als versterking dienen van de eerstelijnszorg. Ik tracht in mijn vak zo veel mogelijk cliënten te bereiken, ook mensen die minder mobiel zijn, zoals chronisch zieken. Ik bied huisbezoek aan als eventuele variant op bestaande mogelijkheden.

Binnen de reguliere GGZ heb ik jarenlang gewerkt met cliënten met alle mogelijke problematiek en diagnoses, zowel individueel als in groepsverband. Mede daardoor kan ik putten uit een groot scala van therapeutische technieken om te interveniëren. Ik ben bekend met het DSM kwalificatiesysteem.
Indien nodig en de cliënt geeft daar toestemming voor, is er onderling overleg mogelijk.

Indien u twijfelt over een mogelijke doorverwijzing kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.