Wat houdt de psychodynamische methode in
Volgens de psychodynamische benadering kennen mensen zowel bewuste als onbewuste drijfveren die van invloed zijn op hun gedachten en gedrag. De bewuste drijfveren worden vaker herkend terwijl men van de onbewuste geen weet heeft. In sommige gevallen kunnen beide drijfveren met elkaar botsen. Gedurende de psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met de onbewuste processen waarbij de therapeut zijn cliënt begeleidt. Er is hierbij sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.

De moderne psychodynamische psychotherapieën zijn gebaseerd op psychoanalytische theorieën maar verschillen er qua methode en technieken van door de gestructureerde manier waarop de therapeut in samenwerking met de cliënt diens problemen benadert en behandelt. Op actieve wijze richt de therapeut de aandacht zo snel mogelijk op de diverse mechanismen van de cliënt. Mechanismen, die gebruikt worden om gevoelens te vermijden/voorkomen, waardoor deze niet bewust ervaren en onderzocht kunnen worden. De cliënt leert deze mechanismen snel herkennen en los te laten.

Aan de hand van concrete situaties en interacties worden vervolgens de diverse gevoelens van de cliënt naar boven gehaald en overwonnen. Dikwijls duiken er tijdens dit proces pijnlijke herinneringen uit het verleden op waarbij wordt gekeken naar het verband tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen.


Hierbij worden de vroegere pijnlijke gevoelens bewust onderzocht zodat deze verwerkt en opgeruimd kunnen worden. Binnen deze methode begint men veelal op een actieve, confronterende wijze het ‘onbewuste’ van de cliënt te openen. Hierbij wordt nauwkeurig in de gaten gehouden hoe deze reageert. De manier waarop de therapeut daarbij te werk gaat kan verschillen, aangezien deze samenhangt met de typische weerstanden van degene die behandeld wordt.

De houding van de therapeut is zeker in de beginfase van de behandeling actief, emotioneel betrokken, echt en authentiek. Afhankelijk van het weerstandspatroon van de cliënt toont de therapeut zich empathisch, neutraal of ingetogen en gebruikt dit als techniek in plaats van een dergelijke houding aan te nemen. Voor de authentieke gevoelens van de cliënt wordt respect getoond, waarbij gestreefd wordt naar een maximale gevoelsbeleving tijdens de behandelingen en het hier en nu, het verleden en de toekomst.