Wat is Cognitieve gedragstherapie?
Een van de grondleggers van deze behandelvorm is de Amerikaanse psychiater
Aaron T. Beck. Hij ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) van de cliënt centraal staan. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm, gericht op het heden en de toekomst en minder op het verleden. Deze behandelvorm gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor de dingen worden waar genomen.

Onze gedachten zijn vaak onbewust en bestaan zo lang, dat het een gewoonte is geworden. Op deze manier ontstaan er denkpatronen die klachten in stand houden en/of verergeren. Wat we denken en doen bepaalt in grote mate hoe we ons voelen. Als men uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, zal de angst eerder sterker worden dan verminderen.

Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Door middel van deze therapie wordt het mogelijk gemaakt om deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren. Zo kan er ruimte ontstaan voor een objectievere kijk op eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor vaak ook het gedrag verandert. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.